logo_tazama

Wat is nu auteursrecht?

Wat is nu eigenlijk auteursrecht? En hoe werkt dat nu precies met foto's?

Op de website Auteursrecht.nl staat een heldere beknopte omschrijving van wat auteursrecht nu inhoudt:

"Als iemand iets origineels heeft gemaakt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders daar zomaar mee aan de haal kan gaan. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. Auteursrecht wordt met een Engels term ook wel 'copyright' genoemd."

Het auteursrecht valt binnen de term intellectueel eigendom (IE) wat zoveel zegt als dat iemand iets nieuw en uniek creeert hij of zij het (intellectueel) eigendom daarover bezit. IE is een heel ruim begrip, hier vallen bijvoorbeeld ook uitvindingen (octrooi) onder. Wikipedia omschrijft het als volgt:

"Intellectuele eigendom (IE) is een verzamelnaam voor een aantal rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten. Onder intellectuele-eigendomsrechten worden de quasi-exclusieve rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan."

Google-is-geen-beeldbank-afbeelding-opslaan

In de fotografie draait het voornamelijk om het auteursrecht (voor de fotograaf) en als er personen 'herkenbaar' in beeld zijn gebracht het portretrecht (voor de geportretteerde). Herkenbaar staat tussen aanhalingstekens want dat recht kan al gelden zonder dat het gezicht van een persoon maar een heel kenmerkend (en dus herkenbaar) deel van een persoon zichtbaar is op een foto.

Kort gezegd komt het auteursrecht op een foto neer op het recht om te bepalen wat er met een foto gebeurd wat publicatie en verveelvoudiging betreft. Iedereen die foto's maakt heeft in principe dat recht automatisch, en publicatie of gebruik van een foto mag dus enkel na toestemming van de betreffende maker.

De opmerking "ja, maar ik heb de foto op Google gevonden..." is dus geen excuus om die foto te gebruiken voor wat voor doel dan ook! Zoals in het vorige blog item beschreven is Google een zoekmachine waarmee je dus ook op zoek kunt gaan naar foto's op internet. Ook een opmerking als "maar op die website wordt de foto ook al gebruikt..." is nog steeds geen excuus om zonder toestemming een foto te gebruiken.